Congress Structure درباره سمپوزیوم

 

 

 

دکتر علیرضا مرادی

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر پیمان حسنی ابهریان

رئیس سمپوزیوم

دبیر علمی سمپوزیوم

دبیر اجرایی سمپوزیوم

 

 

 

پیام دبیر علمی سمپوزیوم مبانی عصبی- شناختی در اختلالات رشدی


اختلالات عصبی- رشدی درصد قابل توجهی از اختلالات دوران کودکی را شامل می شود که تا سنین بزرگسالی نشانه های آنها قابل مشاهده است و می تواند عواقب جدی از نظر رفتاری، هیجانی، شناختی و اجتماعی در فرد مبتلا بدنبال داشته باشد.

این اختلالات بر اثر تکامل نامناسب سیستم عصبی رخ می دهد که می تواند ناهنجاری هایی را در کارکردهای شناختی، زبانی، رفتاری و هیجانی ایجاد نماید. درک مناسب از زیر بنای عصب- شناختی این اختلالات می تواند در جهت شناسایی راه های درمانی و پیشگیری موفق، کمک کننده باشد.

سمپوزیوم مبانی عصبی- شناختی در اختلالات رشدی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه شناسایی، ارزیابی و درمان این مشکلات از دیدگاه عصب شناختی توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همکاری دانشگاه خوارزمی و دیگر مراکز علمی برگزار خواهد شد.

بدین وسیله از تمامی محققین، درمانگران، دانشجویان و علاقمندان دعوت می شود با شرکت در این نشست، بر غنای علمی آن بیفزایید. امید است این نشست علمی بتواند گامی در راه کمک به پیشگیری، درمان و توانبخشی اختلالات عصبی- رشدی باشد.


 

دکتر مهدی تهرانی دوست

دبیر علمی سمپوزیوم