Contact Usبرنامه علمی، هزینه های ثبت نام و امتیاز بازآموزی

برای دریافت برنامه علمی سمپوزیوم اینجا را کلیک کنید

 

هزینه های ثبت نام بر اساس مقطع تحصیلی:

رشته

هزینه ثبت نام

رشته

هزینه ثبت نام

فارغ التحصیل دکترای تخصصی PhD

100000 تومان

دانشجوی دکترای حرفه ای (پزشک عمومی، داروساز، دندانپزشک و ... )

50000  تومان

دانشجوی دکترای تخصصی PhD  

50000  تومان

کارشناس ارشد

100000 تومان

فارغ التحصیل تخصص یا فوق تخصص رشته های پزشکی

100000 تومان

دانشجوی کارشناسی ارشد

50000  تومان

دستیار تخصص یا فوق تخصص رشته های پزشکی  

100000 تومان

کارشناس

100000 تومان

فارغ التحصیل دکترای حرفه ای (پزشک عمومی، داروساز، دندانپزشک و ... )

100000 تومان

دانشجوی کارشناسی

50000  تومان

 امتیاز بازآموزی سمپوزیوم: (متعاقبا اعلام خواهد شد)